محور ویژه: بررسی چالشهای تأمین آب از دریا و انتقال به فلات مرکزی

 

محورهای تخصصی:

-    رویکردها و فناوری‌های نوین در طراحی و اجرای بهینه و ساخت تجهیزات طرح‌های آب و فاضلاب

-    چالش‌های کیفی در حوزه آب، پساب و استفاده مجدد از آب

-     نقش نانوفناوری و فناوری­های غشایی در تصفیه آب و فاضلاب

-    جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی، استفاده مجدد و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی  

-    استفاده از آب‎های نامتعارف همچون پساب و آب‌های شور و لب‌شور

-    پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مباحث امنیتی و ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب

-    هوشمند‌سازی، تله‌متری و کنترل و مدیریت مصرف آب و انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب

-    مدیریت سبز و انرژی های پاک در بهره برداری از سیستم های آب و فاضلاب

-    تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

-    افزایش تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب: ارتقا، بازطراحی، مقاوم ‎سازی و بازسازی

-    مدیریت بهره‌وری منابع انسانی، تامین منابع مالی پایدار و استفاده از منابع غیردولتی در خدمات آب و فاضلاب

-   استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه های آب و فاضلاب

a.         بررسی رویکردهای نوین در جذب و آموزش نیروهای مناسب برای صنعت آب و فاضلاب کشور

b.         روش‎های نوین برون‎سپاری با رویکرد بهره ‎وری در خدمات آب و فاضلاب

c.         رویکردهای نوین برای اقتصادی‎کردن فعالیت شرکت‎های آب و فاضلاب کشور

d.         رویکردهای نوین منابع انسانی در قبال کارکنان دانش‎محور در صنعت آب و فاضلاب

e.         مدیریت منابع انسانی هوشمند و تغییر فرهنگ سازمانی شرکت‎های آب و فاضلاب

f.          هوشمندسازی و تاثیر فناوری بر حوزه‎ های مدیریت منابع انسانی صنعت آب و فاضلاب

g.         تولید و نقش ارزش ‎آفرینی جایگاه حرفه‎ ای منابع انسانی در توسعه خدمات شرکت‎ های آب و فاضلاب

h.         نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل یادگیری مدیران ارشد و میانی با رویکرد توسعه فردی و ارتقای بهره‎ وری صنعت آب و فاضلاب

 

-    رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ‎زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

a.          رویکرد آموزه‎های دینی و مبلغین مذهبی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

b.         رویکرد رسانه ‎ها در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

c.         رویکرد نظام تعلیم و تربیت کشور در مصرف آب و سازگاری با کم آبی

d.         بررسی دلایل عدم بازچرخانی آب در ساختمان ‎ها بارویکرد فنی، اجتماعی و مذهبی

 

-   رویکردهای نوین تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک

-   استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه های آب و فاضلاب