برنامه اسکان شرکت کنندگان در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

به منظور رفاه شرکت کنندگان محترم در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، قراردادی برای اسکان شرکت کنندگان برای دوشنبه شب و سه شنبه شب با هتل شاهد قم منعقد شده است. مشخصات اسکان به شرح زیر است:

گزینه

نوع اسکان

قیمت برای 2 شب (ریال)

1

اتاق گروهی در ساختمان 2

1200000

2

سوئیت های گروهی

2500000

 توجه بفرمایید به ازای هر شب اضافه برای اتاق ۶۰۰۰۰تومن و سوییت ۱۲۵۰۰۰تومن اضافه تر پرداخت کنید .

علاقمندان به اسکان در هر یک از گزینه ها لازم است فرم اسکان را تکمیل و به شماره ۰۹۰۳۹۰۴۳۳۹۷ارسال کنند.

همچنین لازم است هزینه مربوط به هر گزینه را به :

شماره حساب: 135720623

شماره شبا: 930180000000000135720623IR

شماره کارت مجازی: 3101-0990-8370-5859

بانک تجارت شعبه دانشگاه (کد 186) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران

واریز و فیش آن را به همراه فرم ثبت نام ارسال نمایند.

لوکیشن هتل شاهد کلیک کنید.