از ویژگی های همایش های انجمن آب و فاضلاب ایران برگزاری کلینیک صنعت با حضور متخصصین دانشگاه و صنعت است. در این کلینیک ها متخصصین هر موضوع مشخص و اعلام می شود و کلیه علاقه مندان می توانند به صورت حضوری مسائل و مشکلات و نقطه نظرات خود را با متخصصین مربوطه در میان بگذارند.

لیست موضوعات و کارشناسان کلینیک صنعت کنگره به شرح زیر است.