لطفا پس از تکمیل اطلاعات درخواست شده در فرم مورد نظر مبلغ مرتبط با وضعیت خود را بر اساس جداول زیر مشخص و آن را از طریق اطلاعات حساب داده شده واریز نمایید، سپس تصویر فیش واریزی خود را در فرم شرکت در همایش ذخیره کرده و فرم را فرم را به آیدی ha_mi_02@ در تلگرام یا ایتا ارسال نمایید.

 در صورتی که دانشجو هستید کارت دانشجویی و در صورتی که عضو انجمن می باشید کارت عضویت را نیز به پیوست ارسال کنید.

جهت دریافت فایل شرکت در کنگره کلیک نمایید

 

شماره حساب: 135720623

 

شماره شبا: 930180000000000135720623IR

 

شماره کارت مجازی: 3101-0990-8370-5859

 

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران

 

نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.