نمایشگاه در روز های 1 و 2 آذرماه 1401 در محل دانشگاه قم برگزار می شود و مورد بازدید کلیه شرکت کنندگان از جمله مدیران و کارشناسان شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقه ای های کلیه استان های کشور قرار می گیرد.

کلیه افراد حقوقی اعم از شرکت های آب و فاضلاب و یا دیگر شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی که در خواست غرفه از کنگره را دارند می‌توانند فرم در خواست غرفه را تکمیل و به ایمیل کنگره به نشانی iwwa.conf@gmail.com ارسال فرمایید.


فرم درخواست غرفه در نمایشگاه ----Download----


پلن غرفه ها در نمایشگاه :