امکان ارائه مقالات پوستری و شفاهی در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، وجود دارد. لذا از کلیه پژوهشگران، صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان و صنعتگران دعوت میشود که مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 5 مهرماه 1401 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

کلیه مقالات ارسال شده به چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران باید در قالب استاندارد تدوین مقالات کنگره تنظیم گردند. برای اطلاع از نحوه ارسال، به بخش راهنمای ثبت نام در وبسایت کنگره مراجعه کنید.


قالب استاندارد تدوین مقالات همایش به زبان فارسی -----Download-----


قالب استاندارد تدوین مقالات به زبان انگلیسی -----Download-----