لطفا پس از تکمیل اطلاعات درخواست شده در فرم مورد نظر مبلغ مرتبط با وضعیت خود را بر اساس جداول زیر مشخص و آن را از طریق اطلاعات حساب داده شده واریز نمایید، سپس تصویر فیش واریزی خود را در فرم شرکت در همایش ذخیره کرده و فرم را به شماره ۰۹۱۰۰۷۵۶۵۹۴ در تلگرام یا ایتا ارسال نمایید.

 در صورتی که دانشجو هستید کارت دانشجویی و در صورتی که عضو انجمن می باشید کارت عضویت را نیز به پیوست ارسال کنید.

 

 جهت دریافت فایل شرکت در کارگاه کلیک نمایید

شماره حساب: 135720623

 

شماره شبا: 930180000000000135720623IR

 

شماره کارت مجازی: 3101-0990-8370-5859

 

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

02 آذر 1401
14:30-19:00

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 7
دکتر زهرا اکبری

02 آذر 1401
14:30-16:30

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 4
دکتر مجتبی فاضلی و دکتر حسین نایب

02 آذر 1401
17:00-19:00

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 4
مهندس میلاد مرادی و دکتر حسین نایب

02 آذر 1401
17:00-19:00

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 2
مهندس نوشین سهراب نیا

03 آذر 1401
08:30-18:15

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 1
دکتر رحیم عالی

03 آذر 1401
08:30-18:15

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 36
مهندس سید مهدی قاسمی

03 آذر 1401
08:30-10:30

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 2
مهندس ثابتی-مهندس اصلاح جو

03 آذر 1401
10:45-12:45

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 6
مهندس مهرنوش

03 آذر 1401
14:00-16:00

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 3
مهندس نظرزاده

03 آذر 1401
16:15-18:15

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 8
مهندس وزین افضل

01 آذر 1401
08:30-12:45

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 9
مهندس شرف بایگی

02 آذر 1401
14:30-18:30

به صورت حضوری در دانشگاه قم و به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 3
دکتر میترا قاسم شریبانی

03 آذر 1401
14:00-16:00

به صورت مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 2
دکتر صالحی

03 آذر 1401
16:15-18:15

به صورت حضوری در دانشگا قم و مجازی در اسکای روم
شرکت کنندگان: 2
دکتر محمد فهیمی نیا
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.